KKTC de en yaygın olarak kullanılan Belediye programıdır. KKTC’de mevcut belediyelerin 21’i tarafından kullanılmaktadır. 2001 yılında bir belediye için emlak vergisi modülü geliştirilmesi ile başlayan süreç belediye hizmetlerinin tümünü kapsayan paket yazılıma dönüşmüştür. Hazırladığımız Belediye Otomasyon Sistemi Banka Tahsilat Entegrasyonu (online/offline), El Terminali İle Sayaç okuma ve fatura bildirimi basımı, Online Borç Sorgulama ve Kredi Kartı ile Tahsilât ve Ön Ödemeli Sayaç Entegrasyonu gibi işlevsel önemli özellikleri bünyesinde barındırmaktadır.

BELEDİYE OTOMOSYON PROGRAMI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER

 • Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemi
 • Alınan Hizmet Faturaları Ödeme Yazılımları
 • Çek İşlemleri ve Takibi
 • Su Abone Yönetimi ve Tahakkuk İşlemleri
 • Mobil Cihazlara Data Yükleme ve Geri Alma Uygulamaları
 • Çevre Temizlik Vergisi İşlemleri
 • Çevre Aydınlatma Vergisi İşlemleri
 • Çevre Sağlık Vergisi İşlemleri
 • Emlak Vergisi İşlemleri
 • Genel Tahakkuk ve Tahsilat Uygulama Yazılımları
 • Meslek Vergisi İşlemleri
 • İşyeri Bulundurma Vergisi İşlemleri
 • İlan-Reklam Vergisi İşlemleri
 • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları İşlemleri
 • Memur Ücret Bordrosu ve Takibi İşlemleri
 • İşçi Ücret Bordrosu ve Takibi İşlemleri
 • Emekli Ücret Bordrosu ve Takibi İşlemleri
 • Sistem Yönetici İşlemleri
 • Satın Alma ve Takibi İşlemleri
 • Personel İzin ve Takibi İşlemleri
 • Araç Yönetimi ve Takibi İşlemleri
 • İstek / Şikayet Takip Sistemi
 • İşlemleri Eğlence Resmi İşlemleri
 • Evrak Takip Sistemi İşlemleri
 • İmar Ruhsat İşlemleri
 • Memur Personel Özlük Takibi İşlemleri
 • İşçi Personel Özlük Takibi İşlemleri
 • Akaryakıt Takip Sistemi İşlemleri
 • Zabıta Faaliyet Takip İşlemleri
 • Ön ödemeli Su sayacı Entegrasyonu
 • Yıl Sonu Bütçe İşlemleri