Kamu ve özel kuruluşlar sistem yapılarını insan hatalarından bağımsız kılmak ve kalite üretkenliklerini sürekli arttırmaya yönelik, zamandan tasarruf etmelerini sağlayan yazılımlara ihtiyaç duymaktadır. Hazır yazılımlar firma yapınız için uygun ve yeterli olmayabilir. Birçok paket uygulama bu ihtiyacı karşılamaya yetmemektedir. Her işletmenin iş akışı farklıdır. Bu farklılık firmanız için tasarlanacak ve sizin tüm ihtiyaçlarınıza cevap veren bir yazılım gerektirmektedir.

Günümüzde ticari anlamda coğrafi sınırlar ortadan kalktıkça sürekli değişen ve gelişen bir pazarda işletmelerin ayakta kalması, son teknolojiyi kullanarak yeni oluşan piyasayı, ekonomik düzeni ve iş akışını takip ederek müşteriye uygun çözümler ve özel uygulamalar sunması gerekmektedir. Birçok paket uygulama bu ihtiyacı karşılamaya yetmemektedir.

Maksimum başarı ve verimi elde etmek için kuruluşun hedeflerine en uygun yöntemi bulmak gerekir. Her işletmenin iş akışı farklıdır. Bu farklılık firmanız için tasarlanacak ve sizin tüm ihtiyaçlarınıza cevap veren bir yazılım gerektirmektedir.  Biz burada devreye gireriz. Müşteriye özel çözümler sunarak anahtar teslim bilgi sistemleri projeleri gerçekleştiririz.

BirNET Software özel çözümler sunmaktadır.

Yurtiçi faaliyetlerimizin en önemli kısmını ürünlerimizin geliştirilmesi ve verdiğimiz destek oluşturmaktadır. Günümüze kadar sağlamış olduğumuz başarının en önemli sebebi oluşturduğumuz güven, sahip olduğumuz bilgi ve vizyondur. Geliştirdiğimiz ürünlerin esnek olması başka alanlara da kolayca adapte edilmesini sağlamaktadır.

Projelerinin amacına, bütçesine ve sektörün dinamiklerine uygun stratejiler geliştirmek ve bu stratejiler doğrultusunda çözümler üretmek bizim işimizdir. Günümüze kadar yapmış olduğumuz onlarca farklı proje müşterilerin ihtiyaç ve hedeflerini belirlerken bizim tecrübelerimize bir değer katmaktadır.

BirNET Software uzun yıllara dayanan tecrübesiyle hızlı ve doğru çözümler sunmaktadır.

 

Kaliteye odaklanmak…

Günümüzde artık pek çok faaliyet yazılım ile iç içe geçmiş durumdadır ve hayatımızda belirleyici bir konum almışlardır. Firmamız yazılımlarında kalite unsurlarına uygun hareket ederek zamanında ve belirlenen bütçeye göre müşterilerin amaçlarına en uygun ürünü ihtiyaçlarının tümünü kapsayacak şekilde uygun fiyatlı çözüm üretmektedir.

Kalitenin sınırları sürekli olarak teknoloji, değişen koşullar ve ihtiyaçlara göre değişir ve genişler. İşte bu noktada firmamız hazırdır ve ordadır. Kalite bir güven duygusu yaratmaktır. Yaklaşık 13 yıllık varlığımız ve müşterilerimizle uzun yıllardır süre gelen birlikteliğimiz ürünlerimizin kalitesini ve güvenilirliğimizi gösteren en belirgin özelliktir.

Sürdürülebilir Ürün ve Hizmet…

Bugüne kadar yapmış olduğumuz projelerin niteliği gereği verdiğimiz hizmet birçok kamu kuruluşunda kritik öneme sahiptir.  Firmamız gerek özel sektör gerekse kamu kuruluşlarına olsun projenin boyutlarına bakılmaksızın aynı titizlik ve hassasiyetle yazılım sonrası destek ve hizmet sağlamaktadır.

Firma olarak benimsediğimiz özellikler uzmanlaşma, farklılaşma, ürün ve hizmetlerimizin sürdürülebilir olabilmesidir. Firmamız ürünlerini oluştururken genellemeye odaklanır.  Maliyetlerin düşürülmesi, zamanın optimum düzeyde kullanılması, projelerin performansının arttırılması ve karmaşıklığın giderilmesi için bu gereklidir. Ancak çeşitliliği de etkin bir şekilde ürünlerinde sağlamaktadır ki bu farklı müşteri beklentilerine hızla cevap verebilmemizi sağlamaktadır.

Değişen Gereksinimlere Cevap vermek…

Yazılım projelerinde değişiklik kaçınılmazdır.  Firmamız değişime karşı değil onun yanındadır.

Ürünlerimizin sürdürülebilir olması için iş süreçleri içerisindeki değişimlerin sürdürülebilir olması gerekmektedir. Kurduğumuz alt yapı sayesinde projelerimiz değişime hızlıca adapte olabilecek niteliktedir.

 

Teknoloji ile Gelişebilmek…

Rekabet ortamının arttığı günümüzde yeni ve doğru teknolojilerin kullanılmasının özel sektöre ayrı bir ivme kazandırması kaçınılmazdır. Müşterilerin maximum verimlilik alması için kullanılan teknoloji önemlidir.

Firmamızda geliştirilen uygulamalar nesneye dayalı ve katmanlı mimari kullanılarak geliştirilmektedir. Veri tabanı bağlantısı, İş mantığı ve kullanıcı arabirimi katmanları birbirinden bağımsız geliştirilmektedir. İş mantığının ayrı bir katmanda tutulması veri tabanı ve kullanıcı arabiriminin değişik platformlar için geliştirilmesine olanak verir. Aynı uygulama için birden fazla veri tabanı sunucusu yazılımı desteklenebilir ve Windows, Web veya WPF altyapısı kullanılarak kullanıcı arabirimi geliştirilebilir.