KKTC SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PROJESİ (2001- Günümüze)

KKTC’de en büyük kurumlardan biri olan Sosyal sigortalar dairesi temel olarak her ay çalışanlar adına yatırılan primlerin toplanması, hastalık, işsizlik gibi yardımların sigortalılara ödenmesi ve emekli maaşlarının ödenmesi gibi faaliyetleri yürütmektedir.

Proje 2001 yılında tamamlanmıştır ve halen kullanılmaktadır. 2001 yılında her şube birbirinden bağımsız olarak çalışmaktaydı. Firmamız dağınık yapıyı birleştirerek tüm şubelerin birbirine bağlı olarak çalışmasını sağlayacak bir yazılım geliştirmiştir. Ayrıca verilerin DOS Tabanlı DATAFLEX sisteminden Microsoft SQL Server aktarılmasını da sağlayarak kurumun kesintisiz olarak çalışmasına olanak sağlamıştır.

Kuruma özel hazırladığımız yazılım halen Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Lefke, Güzelyurt ve İskele şubelerinde kullanılmaktadır.

Yazılım içerik olarak halen mevcut sigortalı işlemleri ile emekli sigortalı işlemlerini sağlayan modüllerden oluşmaktadır.

KKTC VAKIFLAR İDARESİ  (2006- Günümüze)

Kıbrıs’ta geçmişi Osmanlı Dönemine dayanan KKTC Vakıflar İdaresi’nin yazılımları firmamız tarafından hazırlanmıştır. İdarenin işleyişine göre özel olarak yapılandırılan yazılın 2006 yılından beri kullanılmaktadır. Yazılım için daha önce kullanılan DOS tabanlı FoxPro sisteminden veri aktarımı ve dönüştürme hizmeti sağlanmıştır.

Devlete ait vakıf mallarını ve mülhak vakıfları bünyesinde bulunduran ve işleyiş olarak KKTC genelinde önemli bir mal varlığına sahip olan kurum Lefkoşa merkez olmak üzere Girne ve Gazimağusa ’da bulunan üç şubesi ile hizmet vermektedir. Tüm emlak kayıtlarının tutulduğu yazılımımızda emlakların kiralanması, kira takibi, kira tahsilatı işlemleri yapılmaktadır.

KKTC KAMU HİZMETİ KOMİSYONU SINAV SİSTEMİ PROJESİ (2005- Günümüze)

KKTC’de kamuda işe alma sınavları Kamu Hizmeti Komisyonu tarafın hazırlanmakta ve değerlendirilmektedir. Bu kurum için oluşturulan sınav sistemi ile veri tabanı seviyesinde şifrelenmiş soru bankasının oluşturulması, aday başvuru ve yerleştirmeleri, soru kitapçığı, kişiye özel cevap kâğıdı basımı ve optik okuyucu ile sınavların değerlendirilmesi yapılmaktadır. Halen kullanılmakta olan yazılım 2005 yılında teslim edilmiştir.

KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ PROJESİ (2010,2011-Günümüze)

Firmamız KKTC Devlet Planlama Örgütü için üç ayrı Anket Veri Giriş Yazılımı hazırlamıştır. İşgücü Anketi, Turizm Anketi ve Genel Tarım Sayımı yazılımları katmanlı mimari kullanılarak hazırlanmıştır. Veri tabanı bağımsız olarak geliştirilen sistemde iş mantığı katmanı, kullanıcı arabiriminden tamamen ayrı olarak geliştirilmiştir. Böylece web ve masaüstü kullanıcı arabirimini aynı iş mantığı kütüphanesini kullanarak geliştirilmesi mümkün olmuştur.

KKTC ESKİ ESERLER DAİRESİ PROJESİ (2003-Günümüze)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Eserler bakımından oldukça zengin bir tarih içerir. Ada çapında tüm tarihi eser bilgileri kurmuş olduğumuz otomasyon sistemi ile görsel ve yazılı olarak kayıt altına alınmıştır.

KKTC DEVLET BASIMEVİ PROJESİ (2004-Günümüze)

Devlet basımevi için özel olarak geliştirilen bu projede, Basımevi’nin çalışma ve iş takip sistemi dikkate alınarak yönetim sistemi yazılımı geliştirilmiştir. 2004 yılında teslim edilen ve halen aktif olarak kullanılmaktadır. Yazılımın temel modülleri genel muhasebe, bütçe işlemleri, satın alma, stok yönetimi, ödeme işlemleri, resmi gazete basımı, abone takip ve tahsilât işlemleridir.

KKTC İSKAN VE REHABİLİTASYON DAİRESİ PROJESİ ( 2006-Günümüze)

Web tabalı olarak geliştirilen uygulama için dairenin daha önce UNİX COBOL üzerinde tutulan bilgileri Microsoft SQL Server’a aktarılmıştır. Dağınık olarak tutulan bilgileri ilişkisel olarak yeniden düzenlenmiş ve dosya, kişi ve emlak bazında mükerrer kayıtlar temizlenmiştir. Oluşturulan veri tabanı ile  uyumlu olarak çalışacak uygulama oluşturulmuştur. İskan dataları dışında tarımsal kiralama, genel muhasebe, personel izin takibi, arşiv yönetimi gibi modüllerden oluşan yönetim bilgi sistemi de web tabanlı olarak ASP.NET kullanılarak geliştirilmiştir.

KKTC DİN İŞLERİ DAİRESİ PROJESİ (2004-Günümüze)

Dairenin Yönetim sistemi firmamızca geliştirilmiştir ve halen kullanılmaktadır. Sistem modülleri muhasebe, analitik bütçe, ödeme işlemleri, personel maaşları ve personel izin takibidir.

KKTC ÇALIŞMA DAİRESİ PROJESİ (2003-Günümüze)

Çalışma dairesinin yönetim işlemleri için oluşturulan uygulama yazılımı 2003 yılında teslim edilmiş ve halen kullanılmaktadır. İşyeri kayıtları,çalışma izni işlemleri, asansör izinleri, özürlü çalışanların yardım bordroları, personel takibi gibi daireye özel bir çok modül geliştirilmiştir.